431/2017 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018
ikona P
Číslo předpisu 431/2017 Sb.
Částka 154
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 6. 12. 2017
Rozeslán dne 14. 12. 2017
Platnost od 14. 12. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Poznámka k účinnosti Platnost do 1.7.2018.
Platnost do 1. 7. 2018
Ruší předpis 431/2017 Sb.
Provádí předpis 219/1999 Sb., 273/2008 Sb.
Zrušen předpisem 431/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

1. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a

2. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Nařízením vlády se povolávají vojáci v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti se střežením areálu muničních skladů Květná se povolává nejvýše 84 vojáků v činné službě.