418/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 418/2021 Sb.
Částka 188
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 10. 2021
Rozeslán dne 23. 11. 2021
Platnost od 23. 11. 2021
Účinnost od 8. 12. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2022, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti 8.12.2021.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 553/1991 Sb., 111/1994 Sb., 13/1997 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 273/2008 Sb., 17/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Vloženy nové §35b§35e zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) - účinnost od 8.12.2021.

Vloženy nové §17d§17g zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Změna §36 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Čl. VI - Přechodné ustanovení.

Změna §43 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení.

Změna §125e zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Čl. X - Přechodné ustanovení.

Změna §7b, §7c a §7e zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.