436/2008 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR v období od 1.1.2009 do 31.7.2009
ikona P
Číslo předpisu 436/2008 Sb.
Částka 141
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 19. 11. 2008
Rozeslán dne 17. 12. 2008
Platnost od 17. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Ruší předpis 335/2007 Sb.
Provádí předpis 219/1999 Sb., 273/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a
  2. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Nařízením vlády se povolávají vojáci Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 31. července 2009.
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České republiky se v období od 1. ledna 2009 do 31. července 2009 použije nejvýše 200 vojáků v činné službě.
Nařízení vlády č. 335/2007 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2009.