424/2008 Sb. - Nařízení vlády o povolání příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v období od 1.1.2009 do 30.6.2009
ikona P
Číslo předpisu 424/2008 Sb.
Částka 139
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 1. 12. 2008
Rozeslán dne 15. 12. 2008
Platnost od 15. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Provádí předpis 273/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Nařízením vlády se povolávají příslušníci Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009.
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České republiky se v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009 použije nejvýše 60 příslušníků Celní správy České republiky.
Příslušníci Celní správy České republiky plní úkoly podle §1 pod velením příslušníka Policie České republiky. Příslušníci Celní správy České republiky plní uložené úkoly se zbraní.

Účinnost 1.1.2009.