443/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví názvy, sídla a územní obvody krajských ředitelství Policie ČR
ikona P
Číslo předpisu 443/2008 Sb.
Částka 144
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 12. 2008
Rozeslán dne 23. 12. 2008
Platnost od 23. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Poznámka k účinnosti Pozbývá platnosti 31.12.2011.
Platnost do 31. 12. 2009
Provádí předpis 273/2008 Sb.
Zrušen předpisem 407/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Vyhláškou Ministerstva vnitra se stanoví názvy, sídla a územní obvody krajských ředitelství Policie České republiky.

Účinnost 1.1.2009.
Tato vyhláška pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2011.