468/2008 Sb. - Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů ČR
ikona P
Číslo předpisu 468/2008 Sb.
Částka 151
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 16. 12. 2008
Rozeslán dne 30. 12. 2008
Platnost od 30. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Provádí předpis 273/2008 Sb.
Novelizován předpisem 398/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Nařízením vlády se nově upravuje zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky.

 1. Zajištění bezpečnosti se trvale poskytuje ústavnímu činiteli České republiky, který vykonává funkci:
  1. prezidenta republiky, a to i po skončení výkonu jeho funkce,
  2. předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
  3. předsedy Senátu Parlamentu České republiky,
  4. předsedy vlády.
 2. Zajištění bezpečnosti se trvale poskytuje rovněž těmto členům vlády:
  1. místopředsedovi vlády pro evropské záležitosti,
  2. ministru zahraničních věcí,
  3. ministru vnitra,
  4. ministru spravedlnosti.

Účinnost 1.1.2009.