441/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení inspektora, vzoru služebního průkazu inspekce, vzoru označení vozidel inspekce a způsobu prokazování příslušnosti k inspekci
ikona P
Číslo předpisu 441/2008 Sb.
Částka 144
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 12. 2008
Rozeslán dne 23. 12. 2008
Platnost od 23. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Platnost do 31. 12. 2011
Provádí předpis 273/2008 Sb.
Zrušen předpisem 407/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Vyhláškou Ministerstva vnitra se stanoví způsob vnějšího označení inspektora, vzor služebního průkazu inspekce, vzor označení vozidel inspekce a způsob prokazování příslušnosti k inspekci.

Účinnost 1.1.2009.