287/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 29. února 2016
ikona P
Číslo předpisu 287/2015 Sb.
Částka 118
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 12. 10. 2015
Rozeslán dne 30. 10. 2015
Platnost od 30. 10. 2015
Účinnost od 1. 11. 2015
Poznámka k účinnosti Účinnost do 29.2.2016.
Platnost do 29. 2. 2016
Ruší předpis 287/2015 Sb.
Provádí předpis 555/1992 Sb., 273/2008 Sb.
Zrušen předpisem 287/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a
  2. č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.

Nařízením vlády se povolávají příslušníci Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 29. února 2016.
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti v souvislosti s aktuální situací v oblasti nelegální migrace se povolává nejvýše 70 příslušníků Vězeňské služby České republiky.
Příslušníci Vězeňské služby České republiky plní úkoly podle §1 pod velením příslušníka Policie České republiky. Příslušníci Vězeňské služby České republiky plní uložené úkoly se zbraní a donucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v §4 nařízení.