460/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie ČR a o prokazování příslušnosti k Policii ČR
ikona P
Číslo předpisu 460/2008 Sb.
Částka 149
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 12. 2008
Rozeslán dne 29. 12. 2008
Platnost od 29. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Platnost do 31. 5. 2015
Ruší předpis 14/2008 Sb., 103/2008 Sb.
Provádí předpis 273/2008 Sb.
Novelizován předpisem 1/2011 Sb.
Zrušen předpisem 122/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Vyhláškou Ministerstva vnitra se upravuje způsob vnějšího označení, služební stejnokroje a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a prokazování příslušnosti k Policii České republiky.
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

  1. vyhláška č. 14/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky,
  2. vyhláška č. 103/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky.

Účinnost 1.1.2009.