349/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 349/2005 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 8. 2005
Rozeslán dne 13. 9. 2005
Platnost od 13. 9. 2005
Účinnost od 13. 9. 2005
Novelizuje předpis 137/2001 Sb., 6/2002 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).
 • Změna zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3 (změny),
  • vkládá se nový §10a "Oprávnění k prověřování chráněné osoby" včetně nadpisu,
  • §21 (změny),
  • vkládá se nový §21a "Poskytnutí zvláštní ochrany a pomoci na žádost" včetně nadpisu.
 • Změna v §129 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 13.9.2005.