215/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 215/2000 Sb.
Částka 65
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 6. 2000
Rozeslán dne 21. 7. 2000
Platnost od 21. 7. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Platnost do 31. 3. 2002
Novelizuje předpis 436/1991 Sb.
Zrušen předpisem 6/2002 Sb.