228/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
ikona P
Číslo předpisu 228/2002 Sb.
Částka 87
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 5. 2002
Rozeslán dne 4. 6. 2002
Platnost od 4. 6. 2002
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 až 18, 21 až 26, 29, 30, 32, 34, 43 a 51 a čl. III nabývají účinnosti dnem 4. června 2002 a ustanovení čl. I bodu 27 nabývá účinnosti dnem 1.1.2003.
Novelizuje předpis 85/1996 Sb., 6/2002 Sb.