349/2002 Sb. - Nález ÚS ze dne 18.6.2002 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 349/2002 Sb.
Částka 126
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 18. 6. 2002
Rozeslán dne 6. 8. 2002
Platnost od 6. 8. 2002
Účinnost od 6. 8. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 15 odst. 2 věty druhé, § 26 odst. 2 věty druhé, § 30 odst. 2 věty druhé, § 34 odst. 2 věty druhé, § 68 odst. 1 ve slovech "ministerstvu nebo", § 74 odst. 3, § 99 odst. 1 písm. c) ve slovech "ministerstvu nebo", § 106 odst. 1, § 119 odst. 2 a odst. 3, § 120, § 121, § 124 odst. 1, odst. 2 a odst. 3, § 125 odst. 1, odst. 2 a odst. 4, § 126 odst. 1, odst. 2 a odst. 4, § 127 odst. 1, odst. 2 a odst. 4, § 128 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), se zrušují dnem 1. 7. 2003.
Novelizuje předpis 358/1992 Sb., 85/1996 Sb., 6/2002 Sb.