516/2021 Sb. - Vyhláška o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 516/2021 Sb.
Částka 225
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 12. 2021
Rozeslán dne 23. 12. 2021
Platnost od 23. 12. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Novelizuje předpis 37/1992 Sb.
Ruší předpis 382/2017 Sb.
Provádí předpis 6/2002 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů.

Předmět úpravy

Vyhláška upravuje

a)  postup a způsob oznamování termínu odborné justiční zkoušky, náležitosti a způsob podávání přihlášky, formu, obsah, pravidla a způsob vyrozumění o výsledku odborné justiční zkoušky,

b)  postup a způsob oznamování termínu výběrového řízení na pozici justičního kandidáta, náležitosti a způsob podávání přihlášky, formu, obsah, pravidla a způsob vyrozumění o výsledku výběrového řízení na pozici justičního kandidáta,

c)  obsahovou náplň odborné přípravy justičního kandidáta, způsob a postup při hodnocení justičního kandidáta,

d)  postup při vyhlašování výběrového řízení na funkci soudce, náležitosti přihlášky a postup při podávání přihlášky, postup při zajišťování stanovisek, výkazu a hodnocení činnosti soudce a jejich náležitosti,

e) postup a způsob oznamování termínu výběrového řízení na funkci soudce, náležitosti a způsob podávání přihlášky, formu, obsah, pravidla a způsob vyrozumění o výsledku výběrového řízení na funkci soudce a

f) formu, obsah, pravidla a způsob vyrozumění o výsledku výběrového řízení na funkci předsedy okresního, krajského a vrchního soudu.

§48 - Zrušovací ustanovení.

§49 - Změna §2a, §4, §6a, §6b, §7 a §23 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.