33/1996 Sb. - O některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů ČR - úplné znění zákona č. 436/91 Sb.
Číslo předpisu 33/1996 Sb.
Částka 12
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 8. 10. 1991
Rozeslán dne 29. 2. 1996
Platnost od 29. 2. 1996
Účinnost od 1. 1. 1996
Platnost do 31. 3. 2002
Úplné znění pr. př. 436/1991 Sb.
Zrušen předpisem 6/2002 Sb.