436/1991 Sb. - Zákon o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů ČR
ikona P
Číslo předpisu 436/1991 Sb.
Částka 83
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 8. 10. 1991
Rozeslán dne 1. 11. 1991
Platnost od 1. 11. 1991
Účinnost od 1. 11. 1991
Platnost do 29. 3. 2002
Pr. př. je v úplném znění 33/1996 Sb.
Novelizuje předpis 125/1980 Sb.
Ruší předpis 56/1976 Sb., 566/1990 Sb., 98/1991 Sb.
Novelizován předpisem 580/1991 Sb., 23/1993 Sb., 171/1993 Sb., 284/1993 Sb., 240/1995 Sb., 202/1997 Sb., 215/2000 Sb., 11/2001 Sb.
Zrušen předpisem 6/2002 Sb.