44/1992 Sb. - Vyhláška o náhradách za vykonávání funkce přísedícího
ikona P
Číslo předpisu 44/1992 Sb.
Částka 9
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 1. 1992
Rozeslán dne 28. 1. 1992
Platnost od 28. 1. 1992
Účinnost od 28. 1. 1992
Ruší předpis 14/1970 Sb.
Provádí předpis 335/1991 Sb.
Novelizován předpisem 313/1995 Sb.