284/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 436/91 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o ostatní správě soudů ČR, ve znění zákona č. 580/91 Sb., zákona č. 23/93 Sb. a zákona č. 171/93 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 284/1993 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 11. 1993
Rozeslán dne 29. 11. 1993
Platnost od 29. 11. 1993
Účinnost od 1. 1. 1994
Platnost do 30. 3. 2002
Novelizuje předpis 335/1991 Sb., 436/1991 Sb.
Ruší předpis 141/1992 Sb.
Zrušen předpisem 6/2002 Sb.