90/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 90/2017 Sb.
Částka 35
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 3. 2017
Rozeslán dne 29. 3. 2017
Platnost od 29. 3. 2017
Účinnost od 13. 4. 2017
Novelizuje předpis 182/1993 Sb., 247/1995 Sb., 130/2000 Sb., 491/2001 Sb., 6/2002 Sb., 62/2003 Sb., 275/2012 Sb.
Anotace

Změna volebních zákonů a některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §6a, §11, §12, §14c, §14e, §32 (změny),
  • §45 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §55, §61 (změny),
  • §72a se včetně nadpisu zrušuje,
  • §80 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení

 • Změna v §4, §10, §11, §15, §17, §21, §26a, §41 a §42 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - Přechodné ustanovení

 • Změna zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §9, §12, §15, §17, §22, §26, §43 (změny),
  • §44 se zrušuje,
  • §49 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §58 (změny).

Čl. VI - Přechodná ustanovení

 • Změna v §9, §16, §18 a §30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení

 • Změna v §2, §8, §14, §18, §22, §25 až §27 a §33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X - Přechodné ustanovení

 • Změna v §25a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §175a, §175b, §175d a §175e zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.