11/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 335/91 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/91 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/93 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 11/2001 Sb.
Částka 3
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 12. 2000
Rozeslán dne 11. 1. 2001
Platnost od 11. 1. 2001
Účinnost od 11. 1. 2001
Platnost do 31. 3. 2002
Novelizuje předpis 335/1991 Sb., 436/1991 Sb., 283/1993 Sb.
Zrušen předpisem 6/2002 Sb.