239/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1992 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 239/1995 Sb.
Částka 64
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 9. 1995
Rozeslán dne 26. 10. 1995
Platnost od 26. 10. 1995
Účinnost od 1. 1. 1996
Platnost do 30. 3. 2002
Novelizuje předpis 335/1991 Sb.
Zrušen předpisem 6/2002 Sb.