382/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce
ikona P
Číslo předpisu 382/2017 Sb.
Částka 134
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 11. 2017
Rozeslán dne 23. 11. 2017
Platnost od 23. 11. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Platnost do 31. 12. 2021
Ruší předpis 303/2002 Sb., 172/2003 Sb., 188/2007 Sb.
Provádí předpis 6/2002 Sb.
Zrušen předpisem 516/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti stanovuje výběr, přijímání a přípravnou službu justičních čekatelů a odbornou justiční zkoušku.

§24 - Zrušovací ustanovení