202/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon č. 436/91 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 202/1997 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 7. 1997
Rozeslán dne 28. 8. 1997
Platnost od 28. 8. 1997
Účinnost od 1. 10. 1997
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 436/1991 Sb.
Novelizován předpisem 6/2002 Sb.