397/2006 Sb. - Nález ÚS ze dne 11.7.2006 ve věci návrhu na zrušení §106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 397/2006 Sb.
Částka 125
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 11. 7. 2006
Rozeslán dne 9. 8. 2006
Platnost od 9. 8. 2006
Účinnost od 9. 8. 2006
Novelizuje předpis 6/2002 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu ČR.
Ústavní soud rozhodl dne 11. července 2006 v plénu ve složení předseda Pavel Rychetský a soudci Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánkova, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jan Musil, Jiří Nykodým, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu JUDr. I. B. na zrušení §106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.,

takto:

Ustanovení §106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb., se zrušuje ke dni vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Účinnost změn 9.8.2006.