17/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 17/1993 Sb.
Částka 6
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 21. 12. 1992
Rozeslán dne 31. 12. 1992
Platnost od 31. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodu 69 nabývá účinnosti dne 1.1.1994.
Platnost do 29. 3. 2002
Novelizuje předpis 335/1991 Sb.
Zrušen předpisem 6/2002 Sb.