192/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 192/2003 Sb.
Částka 68
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 6. 2003
Rozeslán dne 1. 7. 2003
Platnost od 1. 7. 2003
Účinnost od 1. 7. 2003
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I. bodů 37, 39 a 40 a části třetí čl. III nabývají účinnosti dnem 1.7.2004.
Novelizuje předpis 549/1991 Sb., 283/1993 Sb., 189/1994 Sb., 85/1996 Sb., 201/1997 Sb., 6/2002 Sb., 7/2002 Sb., 14/2002 Sb., 150/2002 Sb.
Novelizován předpisem 121/2008 Sb.