ikona Pikona R
182/2006 Sb. - Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

1 2 3 4 5 6 7
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3 4 5 6 7
182/2006 Sb. - Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
ikona P
Číslo předpisu 182/2006 Sb.
Částka 62
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 3. 2006
Rozeslán dne 9. 5. 2006
Platnost od 9. 5. 2006
Účinnost od 1. 1. 2008
Pr. př. je v úplném znění 56/2008 Sb.
Ruší předpis 328/1991 Sb., 476/1991 Sb., 122/1993 Sb., 238/1996 Sb., 12/1998 Sb., 214/2000 Sb., 368/2000 Sb., 45/2001 Sb.
Novelizován předpisem 312/2006 Sb., 108/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 301/2008 Sb., 458/2008 Sb., 7/2009 Sb., 163/2009 Sb., 217/2009 Sb., 227/2009 Sb., 285/2009 Sb., 241/2010 Sb., 260/2010 Sb., 409/2010 Sb., 69/2011 Sb., 73/2011 Sb., 139/2011 Sb., 188/2011 Sb., 458/2011 Sb., 466/2011 Sb., 167/2012 Sb., 334/2012 Sb., 396/2012 Sb., 399/2012 Sb., 45/2013 Sb., 185/2013 Sb., 294/2013 Sb., 267/2014 Sb., 375/2015 Sb., 377/2015 Sb., 298/2016 Sb., 64/2017 Sb., 183/2017 Sb., 268/2017 Sb., 283/2017 Sb., 291/2017 Sb., 422/2017 Sb., 182/2018 Sb., 307/2018 Sb., 31/2019 Sb., 80/2019 Sb., 223/2019 Sb., 230/2019 Sb., 119/2020 Sb., 191/2020 Sb., 460/2020 Sb., 527/2020 Sb., 588/2020 Sb., 261/2021 Sb., 298/2021 Sb., 96/2022 Sb., 254/2022 Sb., 416/2022 Sb., 285/2023 Sb., 349/2023 Sb., 430/2023 Sb., 462/2023 Sb., 29/2024 Sb.
Prováděn předpisem 311/2007 Sb., 313/2007 Sb., 190/2017 Sb., 121/2019 Sb., 189/2019 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje

  1. řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů,
  2. oddlužení dlužníka.

Účinnost 1.7.2007.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.7.2007):

  1. Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.
  2. Zákon č. 122/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.
  3. Zákon č. 12/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Zákon č. 214/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Zákon č. 368/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání.