214/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 214/2000 Sb.
Částka 64
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 6. 2000
Rozeslán dne 21. 7. 2000
Platnost od 21. 7. 2000
Účinnost od 21. 7. 2000
Platnost do 30. 12. 2007
Novelizuje předpis 328/1991 Sb.
Zrušen předpisem 182/2006 Sb.