12/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 12/1998 Sb.
Částka 4
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 1. 1998
Rozeslán dne 4. 2. 1998
Platnost od 4. 2. 1998
Účinnost od 1. 4. 1998
Platnost do 31. 12. 2007
Novelizuje předpis 328/1991 Sb.
Zrušen předpisem 182/2006 Sb.