334/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 334/2012 Sb.
Částka 123
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 9. 2012
Rozeslán dne 15. 10. 2012
Platnost od 15. 10. 2012
Účinnost od 1. 11. 2012
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 182/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a
 2. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Změny:

 • Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §82 (změny),
  • vkládá se nový §128a "Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost" včetně nadpisu,
  • §130, §133, §142, §144, §146, §147, §395, §396 (změny),
  • §425 "Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků" včetně nadpisu - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

 • Změna v §9 a §88 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.11.2012.