189/2019 Sb. - Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
ikona P
Číslo předpisu 189/2019 Sb.
Částka 82
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 7. 2019
Rozeslán dne 31. 7. 2019
Platnost od 31. 7. 2019
Účinnost od 1. 8. 2019
Provádí předpis 182/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Předmět úpravy

Vláda nařizuje způsob určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení.