313/2007 Sb. - Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
ikona P
Číslo předpisu 313/2007 Sb.
Částka 100
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 11. 2007
Rozeslán dne 11. 12. 2007
Platnost od 11. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Provádí předpis 182/2006 Sb.
Novelizován předpisem 488/2012 Sb., 398/2013 Sb., 133/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti se stanoví

  • odměna insolvenčního správce při konkursu,
  • odměna insolvenčního správce při reorganizaci,
  • odměna insolvenčního správce při oddlužení,
  • úhrada odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce státem, a
  • odměna členů a náhradníků věřitelského výboru a náhrada jejich nutných výdajů.

Účinnost 1.1.2008.