121/2019 Sb. - Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce
ikona P
Číslo předpisu 121/2019 Sb.
Částka 52
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 4. 2019
Rozeslán dne 16. 5. 2019
Platnost od 16. 5. 2019
Účinnost od 1. 6. 2019
Ruší předpis 355/2013 Sb., 101/2015 Sb.
Provádí předpis 182/2006 Sb., 312/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, a k zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti stanovuje obsah požadavků na materiální vybavení insolvenčního správce a na plnění některých povinností insolvenčního správce a stanovuje rozsah úředních hodin sídla a provozovny, rozvržení úředních hodin, způsob označování sídla a provozovny a činnosti, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.

§22, §23 - Přechodná a závěrečná ustanovení