416/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků
ikona P
Číslo předpisu 416/2022 Sb.
Částka 187
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 12. 2022
Rozeslán dne 16. 12. 2022
Platnost od 16. 12. 2022
Účinnost od 31. 12. 2022
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 15.1.2023 s výjimkou ustanovení části třetí čl. IV bodů 2 až 4 a části čtvrté čl. VI bodů 3, 8, 30, 35 a 36, která nabývají účinnosti 1.7.2023, a části druhé čl. III bodu 1 a části čtvrté čl. VI bodů 1, 9, 10, 12, 16 až 23, 31, 32 a 37, která nabývají účinnosti 1.7.2024 a ustanovení části páté tohoto zákona nabývá účinnosti 31.12.2022.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 549/1991 Sb., 182/2006 Sb., 90/2012 Sb., 304/2013 Sb.
Anotace

Změny §10, §46, §47, §49 a §56 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změny §11 a přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Změny zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Čl. V - Přechodná ustanovení.

Změny zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

Čl. VII - Přechodná ustanovení.

Změna §420 a §432 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. - účinnost  31.12.2022.