230/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 230/2019 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 8. 2019
Rozeslán dne 5. 9. 2019
Platnost od 5. 9. 2019
Účinnost od 1. 10. 2019
Novelizuje předpis 182/2006 Sb.
Anotace

Změna v §412a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Čl. II - Přechodné ustanovení