311/2007 Sb. - Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
ikona P
Číslo předpisu 311/2007 Sb.
Částka 100
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 11. 2007
Rozeslán dne 11. 12. 2007
Platnost od 11. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Poznámka k účinnosti Ustanovení §3 nabývá účinnosti dnem 1.1.2009
Provádí předpis 182/2006 Sb.
Novelizován předpisem 70/2011 Sb., 397/2013 Sb., 191/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
PŘEDMĚT ÚPRAVY
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti upravuje

  1. jednací řád pro insolvenční řízení včetně náležitostí výzvy k podávání přihlášek pohledávek, soupisu majetkové podstaty, seznamu přihlášených pohledávek, manipulace s přihláškami pohledávek, pravidel pro jejich úschovu a nahlížení do nich, a
  2. náležitosti hlasovacích lístků, náležitosti formuláře přihlášek pohledávek, náležitosti formuláře návrhu na povolení oddlužení a náležitosti zprávy o reorganizačním plánu.

Účinnost dnem 1.1.2008 s výjimkou ustanovení §3, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.