460/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 460/2020 Sb.
Částka 189
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 11. 2020
Rozeslán dne 13. 11. 2020
Platnost od 13. 11. 2020
Účinnost od 13. 11. 2020
Novelizuje předpis 182/2006 Sb., 191/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Změny:

  • Změna zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodné ustanovení

  • Změny v §127a a §418 v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).