291/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 291/2017 Sb.
Částka 102
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 8. 2017
Rozeslán dne 15. 9. 2017
Platnost od 15. 9. 2017
Účinnost od 1. 12. 2017
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 26/2000 Sb., 182/2006 Sb.
Novelizován předpisem 250/2023 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  2. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a
  3. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna v §336b, §336f, §336g, §337, §337c, §337f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §36, §45, §59 a §60 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §298 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.