108/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
ikona P
Číslo předpisu 108/2007 Sb.
Částka 40
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 4. 2007
Rozeslán dne 11. 5. 2007
Platnost od 11. 5. 2007
Účinnost od 11. 5. 2007
Novelizuje předpis 182/2006 Sb., 312/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a
  2. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.

Změny:

  • Změna v §434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), kde se slova "1. července 2007" nahrazují slovy "1. ledna 2008".
  • Změna v §46 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, se slova "1. července 2007" nahrazují slovy "1. ledna 2008".

Upozornění!
Účinnost obou citovaných zákonů byla znovu odložena, a to až ke dni 1.1.2008.
S odložením účinnosti obou citovaných zákonů souvisí i odložení účinnosti změn, provedených těmito zákony v jiných právních předpisech, a to:

  • č. 328/1991 Sb., 476/1991 Sb., 122/1993 Sb., 12/1998 Sb., 214/2000 Sb., a 368/2000 Sb., zrušených (zatím novelizovaných) zákonem o úpadku s účinností od 1.7.2007 - nyní s účinností od 1.1.2008, a
  • č. 523/1992 Sb., 85/1996 Sb., 634/2004 Sb., a 182/2006 Sb., novelizovaných zákonem o insolvenčních správcích s účinností od 1.7.2007 - nyní s účinností od 1.1.2008.

Tuto "banalitu" však zákonodárce v zákonu č. 108/2007 Sb. neuvádí, domnívaje se, že zbytek obyvatelstva České republiky si to zřejmě při každodenním usilovném studiu Sbírky zákonů nějak domyslí.

Účinnost změn 11.5.2007.