122/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
ikona P
Číslo předpisu 122/1993 Sb.
Částka 33
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 3. 1993
Rozeslán dne 16. 4. 1993
Platnost od 16. 4. 1993
Účinnost od 16. 4. 1993
Platnost do 31. 12. 2007
Novelizuje předpis 328/1991 Sb.
Zrušen předpisem 182/2006 Sb.