458/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 458/2008 Sb.
Částka 148
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 12. 2008
Rozeslán dne 29. 12. 2008
Platnost od 29. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Novelizuje předpis 182/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
Změny:

  • v §101 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se za větu první vkládá věta "Jestliže insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, zveřejní insolvenční soud tuto vyhlášku nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu.".

Účinnost změn 1.1.2009.