ikona Pikona R
40/2009 Sb. - Trestní zákoník

Sestaveno k datu 25. 6. 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40/2009 Sb. - Trestní zákoník
ikona P
Číslo předpisu 40/2009 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 1. 2009
Rozeslán dne 9. 2. 2009
Platnost od 9. 2. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Opraven předpisem REG 15098001
Ruší předpis 165/1950 Sb., 140/1961 Sb., 120/1962 Sb., 53/1963 Sb., 56/1965 Sb., 148/1969 Sb., 45/1973 Sb., 113/1973 Sb., 30/1989 Sb., 175/1990 Sb., 456/1990 Sb., 545/1990 Sb., 557/1991 Sb., REG 913302, 392/1992 Sb., 65/1994 Sb., 72/1997 Sb., 253/1997 Sb., 92/1998 Sb., 10/1999 Sb., 96/1999 Sb., 114/1999 Sb., 327/1999 Sb., 405/2000 Sb., 139/2001 Sb., 134/2002 Sb., 412/2002 Sb., 482/2002 Sb., 91/2004 Sb., 692/2004 Sb., 320/2006 Sb., 343/2006 Sb., 271/2007 Sb.
Novelizován předpisem 306/2009 Sb., 181/2011 Sb., 330/2011 Sb., 357/2011 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 458/2011 Sb., 193/2012 Sb., 360/2012 Sb., 390/2012 Sb., 399/2012 Sb., 494/2012 Sb., 105/2013 Sb., 241/2013 Sb., 259/2013 Sb., 22/2014 Sb., 141/2014 Sb., 267/2014 Sb., 86/2015 Sb., 165/2015 Sb., 377/2015 Sb., 47/2016 Sb., 150/2016 Sb., 163/2016 Sb., 188/2016 Sb., 321/2016 Sb., 323/2016 Sb., 455/2016 Sb., 55/2017 Sb., 58/2017 Sb., 204/2017 Sb., 287/2018 Sb., 315/2019 Sb., 114/2020 Sb., 165/2020 Sb., 312/2020 Sb., 333/2020 Sb., 336/2020 Sb., 206/2021 Sb., 220/2021 Sb., 417/2021 Sb., 130/2022 Sb., 240/2022 Sb., 422/2022 Sb., 429/2022 Sb., 173/2023 Sb., 123/2024 Sb., 166/2024 Sb.
Prováděn předpisem 453/2009 Sb., 454/2009 Sb., 455/2009 Sb., 467/2009 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon trestní zákoník.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - §419
Přechodné ustanovení

Trest uložený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za čin, který není trestným činem podle tohoto zákona, popřípadě jeho nevykonaný zbytek, se nevykoná. Ustanovení o souhrnném trestu se v takovém případě neužije. Byl-li za takový čin a sbíhající se trestný čin uložen úhrnný nebo souhrnný trest, soud trest poměrně zkrátí; přitom přihlédne ke vzájemnému poměru závažnosti činů, které ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nejsou trestnými činy, a sbíhajících se trestných činů.

Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

 1. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
 2. Zákon č. 53/1963 Sb., kterým se mění §203 trestního zákona.
 3. Zákon č. 56/1965 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon.
 4. Zákon č. 148/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, ve znění zákona č. 45/1973 Sb.
 5. Zákon č. 45/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a zákona č. 290/1993 Sb.
 6. Zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.
 7. Zákon č. 545/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon.
 8. Zákon č. 557/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon.
 9. Zákon č. 253/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Zákon č. 92/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 11. Zákon č. 96/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Zákon č. 327/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Zákon č. 405/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Zákon č. 139/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Zákon č. 134/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Zákon č. 91/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 17. Zákon č. 692/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Zákon č. 320/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Zákon č. 343/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 20. Zákon č. 271/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Zákon č. 165/1950 Sb., na ochranu míru, ve znění zákona č. 140/1961 Sb.
 22. Zákon č. 120/1962 Sb., o boji proti alkoholismu, ve znění zákona č. 37/1989 Sb.
 23. Zákon č. 482/2002 Sb., o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona.
 24. Nařízení vlády č. 72/1997 Sb., kterým se stanoví, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona.
 25. Nařízení vlády č. 10/1999 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, ve znění nařízení vlády č. 114/1999 Sb.
 26. Nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb., a nařízení vlády č. 444/2003 Sb.