271/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 271/2007 Sb.
Částka 87
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 9. 2007
Rozeslán dne 31. 10. 2007
Platnost od 31. 10. 2007
Účinnost od 1. 12. 2007
Platnost do 31. 12. 2009
Novelizuje předpis 140/1961 Sb.
Zrušen předpisem 40/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
Změny v ustanoveních:

  • §205 "Šíření pornografie" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §205a "Přechovávání dětské pornografie" a §205b "Zneužití dítěte k výrobě pornografie" včetně nadpisů.

Účinnost 1.12.2007.