422/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 422/2022 Sb.
Částka 190
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 12. 2022
Rozeslán dne 20. 12. 2022
Platnost od 20. 12. 2022
Účinnost od 1. 1. 2023
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 219/2000 Sb., 218/2003 Sb., 279/2003 Sb., 40/2009 Sb., 104/2013 Sb., 59/2017 Sb.
Anotace

Rozsáhlé změny zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změny zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním.

Změny §15 a §16 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Změna §88a zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.

Změny §2 a §8 zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení.

Změny §66, §70, §71 a §104 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Změny celého zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení.