287/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 287/2018 Sb.
Částka 143
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 11. 2018
Rozeslán dne 13. 12. 2018
Platnost od 13. 12. 2018
Účinnost od 1. 2. 2019
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 117/2001 Sb., 127/2005 Sb., 40/2009 Sb., 104/2013 Sb., 304/2013 Sb., 134/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a změna některých dalších zákonů.

Změny:

Změny v ustanoveních:

  • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Změny v ustanoveních:

Čl. III - Přechodné ustanovení

  • Změny v §243f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
  • Změna v §5a odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

Čl. VI - Přechodné ustanovení

  • Změna v §97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
  • V zákoně č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, se vkládá nový §65a a §65b.
  • Změny v §118g odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.
  • Změna v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. XI - Přechodné ustanovení