333/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 333/2020 Sb.
Částka 134
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2020
Rozeslán dne 6. 8. 2020
Platnost od 6. 8. 2020
Účinnost od 1. 10. 2020
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 218/2003 Sb., 40/2009 Sb., 418/2011 Sb., 104/2013 Sb., 59/2017 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a změna některých dalších zákonů.

Změny:

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodné ustanovení

  • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Změny v ustanoveních:

Čl. IV - Přechodné ustanovení

  • Změna zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).

Změny v ustanoveních:

  • Změna zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Změny v ustanoveních:

  • Změna zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Změny v ustanoveních:

  • Změny v §4 v zákoně č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů.