141/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 141/2014 Sb.
Částka 59
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 6. 2014
Rozeslán dne 22. 7. 2014
Platnost od 22. 7. 2014
Účinnost od 1. 8. 2014
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 40/2009 Sb., 418/2011 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.

Změny:

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §28, §33, §70, §76 (změny).
 • Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
  Změny v ustanoveních:
  • §168, §192 (změny),
  • vkládá se nový §193a a §193b včetně nadpisů,
  • vkládá se nový §419a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1.
 • Změna v §7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.