320/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 320/2006 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 5. 2006
Rozeslán dne 30. 6. 2006
Platnost od 30. 6. 2006
Účinnost od 1. 9. 2006
Platnost do 30. 12. 2009
Novelizuje předpis 140/1961 Sb.
Zrušen předpisem 40/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • §29, §222, §234, §234a, §235, §241 a §242.

Poznámka:
U všech těchto ustanovení je za splnění příslušných zákonných podmínek možné alternativně uložit i výjimečný trest.

Účinnost změn 1.9.2006.