163/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 163/2016 Sb.
Částka 63
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 4. 2016
Rozeslán dne 23. 5. 2016
Platnost od 23. 5. 2016
Účinnost od 1. 7. 2016
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 40/2009 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a
 2. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Změny:

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11 (změny),
  • §11a - nové znění,
  • §146a, §159b (změny),
  • vkládají se nové §159c „Zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání“ a §159d „Rozhodnutí o nestíhání podezřelého“ včetně nadpisů,
  • §160, §173 (změny),
  • §174a - nové znění,
  • §179b, §186, §188, §224, §255, §284, §314r (změny).
 • Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změny jsou provedeny v ustanoveních v §34, §240 a §367.