120/1962 Sb. - Zákon o boji proti alkoholismu
ikona P
Číslo předpisu 120/1962 Sb.
Částka 65
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 19. 12. 1962
Rozeslán dne 27. 12. 1962
Platnost od 27. 12. 1962
Účinnost od 27. 12. 1962
Platnost do 30. 12. 2009
Novelizuje předpis 140/1961 Sb.
Ruší předpis 87/1948 Sb.
Novelizován předpisem 37/1989 Sb.
Zrušen předpisem 40/2009 Sb.